Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Remont boiska szkolnego w Święciechowie - przebudowa nawierzchni"


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 – ze zmianami) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie jako Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Remont boiska szkolnego w Święciechowie – przebudowa nawierzchni”

którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15 czerwca 2010 r., wybrała do realizacji ofertę złożoną przez:

Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport,
ul. A. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno

Na podstawie rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oceny poszczególnych ofert zastosowano kryterium ceny.

Ofercie o najniższej cenie tj. 141 072,26 zł (brutto) złożonej przez ww. firmę przyznano 100 punktów.


Ofercie złożonej przez pozostałą firmę – P.H.I. „WEMAD” Konrad Słotwiński, ul. Drzymały 24, 64-100 Leszno o cenie 150 126,58 zł (brutto) przyznano 94,0 pkt.

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najkorzystniejszej cenie.
Święciechowa, dnia 21 czerwca 2010 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie
/-/ mgr Jerzy Kowalczyk

Autor informacji: Szymon Szymkowiak
Informację wprowadził: 14
Opublikowany dnia: 2010-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.