Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Zawiadomienie Wójta Gminy Święciechowa
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4 października 2010r. w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek firmy AUTO – CZĘŚCI Piotr Kordek, ul. Borówkowa 3, 64-100 Leszno, oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach 626 i 627 w miejscowości Henrykowo, gmina Święciechowa”, .

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Święciechowa, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Niniejsze zawiadomienie podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa i w Święciechowie, na okres 21 dni.


Autor informacji: Przemysław Kołodziej
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.