Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Komisje Wyborcze


ZARZĄDZENIE Nr 0151/15/2004

ZARZĄDZENIE Nr 0151/15/2004
WOJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz.U. Nr 25, poz. 219/ w związku z art. 48 ust. 1 - 8 i 11 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami/zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję cztery obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego w składach określonych w załączniku do zarządzenia.

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy
Święciechowa z dnia 17 maja 2004r.WYKAZ
składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na obszarze gminy Święciechowa.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Święciechowa, ul. Szkolna 15


1. Kazimiera Janowicz - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Polskiego Stronnictwa
Ludowego
2. Zofia Witkowska - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy
3. Maria Paczkowska - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Samoobrona
Rzeczypospolitej Polskiej
4. Zbigniew Witkowski - zgłoszony przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Unii Wolności
5. Elżbieta Kowalska - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO”
6. Renata Ratajczak - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
7. Teresa Żukowska - zgłoszona przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Liga Polskich Rodzin
8. Dariusz Matuszewski - zgłoszony przez osobę upoważnioną
przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Platforma Obywatelska
Rzeczypospolitej Polskiej
9. Patryk Tomczak - wskazany przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
w Święciechowie, ul. Rynek 14

1. Sabina Tórz - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

2. Wiesław Kowalewicz - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej -Unia Pracy

3. Wojciech Linka - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

4. Mirosława Żukowska - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski
„OKO”

5. Łukasz Ratajczak - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo
i Sprawiedliwość

6. Genowefa Świątkowska - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców
Liga Polskich Rodzin

7. Jacek Mejza - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

8. Ewa Bagińska - wskazana przez Wójta Gminy
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Lasocicach, ul. Szkolna 13


1. Teresa Kaźmierska - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

2. Ryszard Płachta - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
Sojusz Lewicy Demokratycznej -Unia Pracy

3. Marek Wójcik - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

4. Franciszek Dudkowiak - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Wyborców - Ogólnopolski Komitet
Obywatelski „OKO”

5. Grzegorz Żukowski - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego Liga
Polskich Rodzin

6. Jan Markiewicz - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej
Polskiej

7. Remigiusz Leciejewski - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Unia Polityki Realnej

8. Krystyna Bartkowiak - wskazana przez Wójta Gminy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Długiem Starem,ul. Leszczyńska 1


1. Jerzy Gajewski - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego

2. Witold Glapa - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu
Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej -
- Unia Pracy

3. Paweł Andrzejewski - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

4. Helena Pietrzak - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców -
- Ogólnopolski Komitet Wyborczy „OKO”

5. Mariusz Brychcy - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość

6. Karolina Brzezewska - zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Liga Polskich Rodzin

7. Józef Głowiak - zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

8. Ewa Zawadzka - wskazana przez Wójta Gminy
Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-05-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.