Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ZARZĄDZENIA


ZARZĄDZENIE NR 0151/2/2003

ZARZĄDZENIE NR 0151/2/2003

Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie wykazania do wydzierżawienia lokalu użytkowego w budynku w Święciechowie ul. Wolności 5 o pow. Użytkowej 35,68 m2 z przeznaczeniem na handel lub usługi nieuciążliwe.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r./


zarządzam ,co następuje:

§ 1.

Wykazuje się do wydzierżawienia, lokal użytkowy w budynku w Święciechowie ul. Wolności nr 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługi nieuciążliwe.

§ 2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowi załącznik do zarządzenia i podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać we wsiach gminy Święciechowa na tablicach ogłoszeń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektor Bożenie Durczewskiej.

§ 4.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.