Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ZARZĄDZENIE NR 0151/14/2003


ZARZADZENIE NR 0151/14/2003

ZARZADZENIE NR 0151/14/2003


Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 30 maja 2003 r.


w sprawie zmian opłat za wynajem Sali w Piotrowicach.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /


zarządzam:§ 1.


W załączniku nr 6 do Uchwały Nr 79/2001 Zarządu Gminy Święciechowa z dnia 11 grudnia 2001 r.
1/ w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyrazy „ plus koszty zużycia wody i prądu wg wskazań licznika”

zastępuje się wyrazami

a/ plus koszty zużycia prądu wg wskazań licznika
b/ zużycie wody w formie ryczałtu - 10,00 zł
§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.