Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ZARZĄDZENIE nr 0151/18/2003


ZARZĄDZENIE NR 0151/18/2003

ZARZĄDZENIE NR 0151/18/2003

Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w planie budżetu gminy na rok 2003.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr IV/24/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003
Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr IV/24/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2003:

zwiększa się plan dochodów o kwotę 6527 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Plan dochodów budżetu gminy na rok 2003 po dokonanych zmianach

wynosi 10805182 zł

§ 2.

  1. Dokonuje się:

1/ zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2003
o kwotę 6527 zł
2/ dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

  1. Plan wydatków budżetu gminy na rok 2003 po dokonanych zmianach

wynosi 12257619 zł

§ 3.

  1. W § 2 ust.1 i 2 Uchwały zwiększa się środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 481886 zł tj. o sumę 1094 zł

Według klasyfikacji wydatków ujętej w załączniku Nr 1 i 2.

  1. Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w roku 2003” do uchwały otrzymuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.