Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Sprzedaż i dostawę węgla kamiennego "orzech" oraz miału węglowego"OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – ze zmianami) Gmina Święciechowa jako Zamawiający w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego „ orzech” oraz miału węglowego”,


którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 października 2011r. wybrała do realizacji ofertę złożoną przez:

Składnicę Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” Spółka Jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86 – 031 Osielsko


Na podstawie rozdziału XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oceny poszczególnych ofert zastosowano kryterium ceny.
W zakresie I części zamówienia ofercie o najniższej cenie tj. 713,40 zł (brutto) za 1 tonę węgla kamiennego „orzech”, złożonej przez ww. firmę, przyznano 100 punktów.
W zakresie II części zamówienia ofercie o najniższej cenie tj. 479,70 zł (brutto) za 1 tonę miału węglowego, złożonej przez ww. firmę, przyznano 100 punktów.

Ofercie złożonej przez drugą firmę przyznano odpowiednio:
- ofercie złożonej przez Firmę Handlowo Usługową „MAR – BUD” Marek John,
ul. Śmigielska 2, 64 – 115 Święciechowa: w zakresie I części zamówienia o cenie 758,00 zł (brutto) za 1 tonę węgla kamiennego „orzech” przyznano 94,12 punktów, w zakresie II części zamówienia o cenie 568,00 zł (brutto) za 1 tonę miału węglowego przyznano 84,45 punkty.
Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najkorzystniejszej cenie.
Gmina Święciechowa zawrze umowę na ww. zadanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
Święciechowa, dnia 28 października 2011 r.  

                                                                                                     Z upoważnienia Wójta
                                                                                                     /-/ mgr Patryk Tomczak
                                                                                          Zastępca Wójta Gminy Święciechowa


Autor informacji: Karolina Samelczak
Informację wprowadził: 15
Opublikowany dnia: 2011-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.