Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ZARZĄDZENIE NR 0151/47/2004 z dnia 24.11.2004r. w sprawie ustalenia czynszu na lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne na rok 2005


U C H W A Ł A Nr 25/2001


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/36/04
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 1 października 2004r.

w sprawie wykazania do wydzierżawienia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Święciechowie ul.Ułańska 2 o pow. użytkowej 25m2 z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/

Z a r z ą d z a m co następuje:

* 1

Wykazać do wydzierżawienia lokal użytkowy znajdujący się w budynku w Święciechowie ul. Ułańska 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.

* 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowi załącznik nr1 i podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.


* 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Zał.nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Święciechowa Nr 0151/36/04 z dnia 01.10.04r.W y k a z
Lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Święciechowie
ul.Ułańska 2 przeznaczonego do wydzierżawienia na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.


Lp

Nr działki
Nr ks.wiecz.

Pow.
lokalu

Przeznaczenie w planie

Okres dzierżawy

Wysokość
czynszu


1.


84
KW 2814


25m2


Symbol MN-przez. na mieszkalnictwo rodzinne o niskiej inten. zabudowy


bezterminowo


10,69zł+
VAT

Opłata za
ścieki 7,50zł+
VAT


Wywieszono na tablicy ogłoszeń 01.10.04r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń 21.10.04r.

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-11-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.