Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPŁATY SKARBOWEJ
 

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIECIECHOWA   w sprawie zmiany przepisów dotyczących opłaty skarbowej.  


I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA
w sprawie zmiany przepisów dotyczących opłaty skarbowej. 


Urząd Gminy Święciechowa uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2007 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące opłaty skarbowej.
Główne zmiany to:


  1. Moment wniesienia opłaty - opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku,

  2. Zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od podań i załączników,

  3. Możliwość uiszczania opłaty skarbowej wyłącznie gotówką w kasie Urzędu Gminy Święciechowa, ul.Ułańska 4, pokój nr 4 - parter w godzinach od 800 do 1200 lub banku: Poznański Bank Spółdzielczy O/Leszno Filia w Święciechowie ul. Wolności 25 w godzinach od 800 do 1600 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.

                  Numer rachunku: 72 9043 1083 3834 0036 9875 0001 Poznański Bank Spółdzielczy O/Leszno Filia w Święciechowie.


  1. Zmiana katalogu przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze zmianą stawek tej opłaty,

  2. Możliwość zwrotu opłaty skarbowej, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia czy zezwolenia (pozwolenia, koncesji); zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.


Uwaga!
Z dniem 1 stycznia 2007 tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej. Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód jej uiszczenia. Podstawa prawna- ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).


Wójt Gminy Święciechowa
mgr inż. Marian Mielcarek
Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.