Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY
Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
64-115 Święciechowa
ul. Ułańska 4


Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami / Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent .

1.Wymagania niezbędne
a)wykształcenie wyższe - preferowany profil administracja ,prawo, rolnictwo ,
b)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
c)dobry stan zdrowia ,
d)nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe
a)wiedza w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,
b)znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office , internet explorer,
c)uregulowany stosunek do służby wojskowej ,
d)znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w podstawowym zakresie
e)umiejętność organizacji pracy , komunikatywność , odpowiedzialność,równowaga emocjonalna ,
f)mile widziane doświadczenie zawodowe.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a)prowadzenie zagadnień dotyczących rolnictwa ,
b)realizacja zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ,
c)wykonywanie zadań w zakresie funkcjonowania oświaty gminy
d)wykonywanie kontroli w zakresie zleconym przez Wójta Gminy ,
e)wykonywanie innych zadań zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności .

4.Wymagane dokumenty
a)życiorys ( CV )
b)list motywacyjny
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
d) w przypadku pracy dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata , ukończone kursy i szkolenia ,
e)oświadczenie ,że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ,
f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku ,
g)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ) .

5.Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia , pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - referenta w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 4 maja 2007 r.
Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy w Święciechowie po wyżej określonym terminie - nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.swieciechowa.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1997-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.