Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji deszczowej - odwodnienia drogi gminnej w Niechłodzie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

szacunkowej wartości poniżej 30000 euro
Gmina Święciechowa 64-115 Święciechowa ul. Ułańska 4 /tel./fax /065/5299548
Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Budowa kanalizacji deszczowej-odwodnienie drogi gminnej w Niechłodzie”


Termin realizacji zamówienia - do dnia 2003-11-08

Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:
- w sprawach formalnych dotyczących niniejszego zamówienia publicznego Józef Lubiński - inspektor /tel. 065 529 95 48
- w sprawach technicznych Włodzimierz Urban - inspektor /tel. 065 5299548

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi gminnej w Niechłodzie” w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Święciechowa , pokój nr 6

Termin składania ofert upływa w dniu 2003-09-29 o godz. 10.oo . Otwarcie ofert naspi w dniu 2003-09-29 o godz. 11.oo w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Święciechowa /pokój nr 8/

Zakres robót wraz ze specyfikacją można odebrać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Święciechowa ul.Ułańska 4 pok. nr 10


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena ofertowa -100%


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, spełniający wymogi określone w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych i specyfikacji przetargowej.Święciechowa, dn.2003-09-17

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.