Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Gminna Komisja Wyborcza w Święciechowie


UCHWAŁA NR 5/2006

UCHWAŁA NR 5/2006

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIĘCIECHOWIE
z dnia 20 października 2006 r.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami)Gminna Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:§ 1. 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 4 do przeprowadzenia na obszarze gminy Święciechowa wyborów do Rady Gminy Święciechowa zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. w składach określonych w załączniku do niniejszej uchwały

2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

  1. Skład poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Bogdan JanowiczZałącznik do Uchwały nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Święciechowie
z dnia 20 października 2006 r.


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Święciechowa wyborów do Rady Gminy Święciechowa w dniu 12 listopada 2006 r.


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Święciechowie
Zespół Szkół Święciechowa , ul. Szkolna 15

1. Aleksandra Jackowska-Pietrucha zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego
Wyborców Mieszkańców Wsi
Henrykowo


2. Marzena Przewoźna zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców Wsi Niechłód

3. Wiesława Karolewska zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców
Święciechowa 2010


4. Marek Wróblewski zgłoszony przez osobę
upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego
Platformy Obywatelskiej RP

5. Ewelina Jankowska zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców „Działajmy Gospodarnie”

6. Alina Bugajewska zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców Lewica dla Powiatu
Leszczyńskiego

7. Maria Bagińska zgłoszona przez osobę
Upoważnioną przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborców
Samoobrona RP
8. Elżbieta Jaśkowiak zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców Nowa Gmina

9. Patryk Tomczak wskazany przez Wójta Gminy

-2-


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w Święciechowie
Urząd Stanu Cywilnego - Święciechowa , ul.Rynek 14a


1. Artur Tomczak zgłoszony przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Samorządu Gminy
Święciechowa


2. Alicja Stachowska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Mieszkańców Wsi
Henrykowo


3. Karol Tomasz Gorynia zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego „ Prawo
i Sprawiedliwość”

4. Ewa Niźnik zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego
Samoobrona RP


5.Anna Prozorowska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Święciechowa 20106. Żanna Tyrała zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Mieszkańców Wsi
Trzebiny


7. Arkadiusz Majchrzak zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
8. Elżbieta Kowalska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego9. Agata Mrozińska wskazana przez Wójta
- 3 -

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w Lasocicach
Zespól Szkół Lasocice, ul. Szkolna 14

1. Urszula Dolacińska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Samorządu Gminy
Święciechowa


2. Marta Andrzejewska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Urszuli Płachta


3. Zenon Kulas zgłoszony przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Święciechowa 2010


4. Teresa Kaźmierska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Jana Stanisława Markiewicza

5.Marzena Maria Tajchert zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”


6. Danuta Żukowska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Lewica dla Powiatu Leszczyńskiego


7. Marek Wójcik zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrona RP8. Irena Janiszewska zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Lewicy


9. Danuta Bortel wskazana przez Wójta


OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w Długiem Starem
Zespól Szkół Długie Stare, ul. Leszczyńska 11. Aniela Kokocińska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Mieszkańców Wsi Henrykowo


2. Walentyna Romek zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Urszuli Płachta


3. Malwina Glapa zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci


4. Elżbieta Migacz zgłoszona przez pełnomocnika
Komitetu Wyborczego Wyborców „Działajmy Gospodarnie”


5. Kazimiera Krysmalska zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborów Jana Stanisława Markiewicza


6. Karolina Brzezewska zgłoszona przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Prawo i Sprawiedliwość”


7. Paweł Andrzejewski zgłoszony przez osobę upoważnioną przez
Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Samoobrona RP


8. Sławomir Cieślawski zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu
Wyborczego Wyborców Nowa Gmina9. Ewa Zawadzka wskazana przez Wójta
Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.