Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Obwieszczenie Wójta Gminy Swieciechowa z dnia 20 września 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 20 września 2006 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami ) oraz uchwały Nr XXX/209/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Święciechowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - p o d a j e s i ę do publicznej wiadomości informację w sprawie okręgów wyborczych , ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej utworzonych do wyboru Rady Gminy Święciechowa.


Nr okręgu

Granice okręgu

Ilość radnych

1

Święciechowa

5

2

Gołanice

1

3

Krzycko Małe

1

4

Niechłód
Piotrowice

1

5

ugie Nowe
Trzebiny

1

6

Strzyżewice
Henrykowo
Książęcy Las


1

7

Przybyszewo

1

8

Lasocice
Ogrody

2

9

Długie Stare

2


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej - Urząd Gminy Święciechowa , ul. Ułańska 4
Wójt Gminy
/-/ Marian Mielcarek

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-10-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.