Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

- Protokół Nr 3/2002 z obrad III Sesji Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2002 r.
PROTOKÓŁ NR 3/2002

z obrad III Sesji Rady Gminy Święciechowa odbytej w dniu 16 grudnia 2002 r. w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa.


Otwarcia obrad III nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Pan Jan Dutka.
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych, zatem Rada władna była do podejmowania prawomocnych uchwał.

Sesja została zwołana w związku z otrzymanymi Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwał Nr II/8/2002 , Nr II/9/2002 , Nr II/10/2002 przyjętych przez Radę w dniu 6 grudnia 2002 r.

W związku z takimi roztrzygnięciami - opracowano nowe projekty uchwał , które przedłożone zostały Radzie.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości odczytano i w wyniku przegłosowania przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/20/2002 w sprawie j.w. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego.
Ponieważ nie zgłoszono zastrzeżeń, uchwałę przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr III/21/2002 w sprawie j.w. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Nie wniesiono również uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego.
Uchwałę poddano pod głosowanie i przyjęto ją jednogłośnie.

Uchwała Nr III/22/2002 w sprawie j.w. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ostatni projekt uchwały jaki został przedłożony Radzie dotyczył zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały nie zmieniał stawek podatku.
Po odczytaniu projekt uchwały przegłosowano i przyjęto jednogłośnie.Ponieważ nie było innych spraw Przewodniczący zamknął obrady III Sesji Rady.Protokowała                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Jackowska                                                                                                      Jan Dutka

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.