Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała nrV/37/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 marca 2007 r/ w sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w Przybyszewie

Numer uchwały: 2007/5/37/z20070402145536257863/z20070402145549771466
Numer sesji: 5/37/z20070402145536257863
Rok (4 cyfry): 2007U C H W A Ł A Nr V/37 /2007
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 29 marca 2007r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w Przybyszewie .

Na podstawie art.18 ust 2. pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/.


Rada Gminy
uchwala co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieodpłatnie na rzecz gminy Święciechowa działek położonych w Przybyszewie oznaczonych nr 666 i 673 o łącznej powierzchni 0,0737 ha zapisanych w księdze wieczystej KW 40504 oraz oznaczonych nr 674,681,682,704 o łącznej powierzchni 0,5858 hazapisanych w księdze wieczystej KW 42649 z przeznaczeniem na drogę.

§ 2. Nabycie działek wymienionych w §1 następuje na wniosek właścicieli w formie darowizny.

§ 3. Koszty związane z nabyciem ponosi strona zbywająca to jest: Panowie Marek Goryniak i Wojciech Jakub Narloch

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Jan DutkaAutor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.