Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała nrVI/47/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi STRZYŻEWICE

Numer uchwały: 2007/6/47
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr VI/48/2007

UCHWAŁA Nr VI/48/2007
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic we wsi STRZYŻEWICE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się , co następuje:


§ 1. Ulicom zlokalizowanym we wsi STRZYŻEWICE w terenie zabudowy mieszkaniowej , położonym w części południowo-zachodniej miejscowości, na zachód od ulicy Balonowej i Lotniczej , nadaje się nazwy:

  1. DEDALA

  2. BUSOLOWA

  3. HANGAROWA

  4. MODELARSKA

  5. LATAWCOWA

  6. SAMOLOTOWA

  7. SPADOCHRONOWA

  8. RADAROWA


§ 2. Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w Zycie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.