Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Święciechowa


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 – ze zmianami/, Gmina Święciechowa jako Zamawiający, w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Święciechowa”

którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 czerwca 2007 r. wybrała do realizacji ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 76 ; 64-100 Leszno 


Na podstawie rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oceny poszczególnych ofert zastosowano kryterium ceny.

Ofercie o najniższej cenie, tj. 2,56 zł (brutto) za 1 kilometr złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o., przyznano 100 punktów.

Natomiast ofercie złożonej przez firmę Usługi Transportowo-Warsztatowe Artur Maćkowiak, ul. Śniadeckich 14, 64 – 113 Osieczna o cenie 2,63 zł (brutto) za 1 kilometr, przyznano 97 punktów. Zostały one przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najkorzystniejszej cenie.


Święciechowa, 02.07.2007 r.


Autor informacji: Patryk Tomczak
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.