Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

ZARZĄDZENIE Nr 0151/43/06 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządoqwej i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2006
Zarządzenie Nr 0151/43/06

Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w roku 2006.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955)

Wójt G m i n y
zarządza, co następuje:

w Zarządzeniu Nr 0151/01/06 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:

* 1.

1. Dokonuje się:

  • zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2006 o kwotę 293.080 zł

  • przeniesień wydatków między paragrafami


2. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresuadministracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 200po dokonanych zmianach wynosi 2.054.773 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.* 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

mgr inż. Marian Mielcarek


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-11-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.