Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Zarządzenie Nr 0151/32/2007 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wdrożenia nowego BIP i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeciechowie

Numer dokumentu: 0151/32
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie Nr 0151/32/2007

Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 19 września 2007 r.


w sprawie wdrożenia nowego Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Święciechowie

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68 )

Z a r z ą d z a m
co, następuje:

§ 1. Z uwagi na zmianę oprogramowania BIP tworzy się nowe strony Biuletynu Informacji Publicznej dla potrzeb Urzędu Gminy w Święciechowie. Zostanie on uruchomiony pod adresem bip.swieciechowa.pl w momencie przeniesienia danych ze starego BIP.
2. Ustala się nowy Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Funkcję Administratora pełni Wójt Gminy Święciechowa.
2. Funkcje Redaktora powierzam pracownikom Urzędu Gminy w Święciechowie:
1) Zofii Jackowskiej
2) Patrykowi Tomczak
3) Przemysławowi Kołodziej
3. Dodatkowo na podstawie Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. zezwalam na przejęcie w razie potrzeby funkcji Redaktora BIP przez pracowników firmy Halpress, zarządzającej oprogramowaniem BIP.
4. Sytuacja wymieniona w ust. 3 wymaga przesłania oddzielnego zlecenia, przynajmniej za pomocą poczty elektronicznej na adres info@halpress.eu

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Wójt Gminy
mgr inż. Marian Mielcarek


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.