Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie przystapienia do stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: VIII/58
Numer sesji: 8
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA   Nr  VIII/  58   /07

 

 

RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia  30 czerwca 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie  przystąpienia do  Stowarzyszenia Rozwoju Kultury  Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego   oraz wskazania osób reprezentujących  Gminę  Święciechowa we  władzach  stowarzyszenia .

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o  samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 

 

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża  zgodę na podjęcie działań  zmierzających do powołania, a następnie do przystąpienia  Gminy Święciechowa do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

 

§ 2. Akceptuje projekt  statutu  Stowarzyszenia  Rozwoju  Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu  Leszczyńskiego.

 

§ 3. Desygnuje

       1/ Pana   Mariana  Mielcarka

       2/ Panią  Hannę  Hubert

-  do  reprezentowania Gminy  w organach  Stowarzyszenia  Rozwoju  Kultury Fizycznej i Sportu  Powiatu   Leszczyńskiego .

 

§ 4.  Wykonanie   uchwały   powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

                                                                            Przewodniczący  Rady   Gminy

 

 

                                                                                      /-/     Jan   Dutka


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.