Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego

Numer dokumentu: VIII/58
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA Nr VIII/ 58 /07
RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA
z dnia 30 czerwca 2007 r.


w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Święciechowa we władzach stowarzyszenia .


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do powołania, a następnie do przystąpienia Gminy Święciechowa do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

§ 2. Akceptuje projekt statutu Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3. Desygnuje
1/ Pana Mariana Mielcarka
2/ Panią Hannę Hubert
- do reprezentowania Gminy w organach Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Dutka

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.