Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy XX-lecia w święciechowie.


                                                                 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 – ze zmianami/, Gmina Święciechowa jako Zamawiający, w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

                               „Przebudowa ulicy XX – lecia w Święciechowie”

którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 października 2007r. wybrała do realizacji ofertę firmy:

                   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – Plus” Sp. z o.o.
                                          ul. Energetyków 1 ; 64-100 Leszno


Na podstawie rozdziału XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oceny poszczególnych ofert zastosowano kryterium ceny.

Ofercie o najniższej cenie, tj. 344 094,50 zł (brutto) złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Sp. z o.o. przyznano 100 pkt.

Ofercie złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. , ul. Święciechowska 154, 64 – 100 Leszno o cenie 358 920,20 zł (brutto), przyznano 95,9 pkt.

Natomiast ofercie złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56 – 200 Góra o cenie 372 872,54 zł (brutto), przyznano 92,3 pkt.

Punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najkorzystniejszej cenie.
Święciechowa, 11.10.2007 r.


Autor informacji: Patryk Tomczak
Informację wprowadził: 5
Opublikowany dnia: 2007-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.