Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Zarządzenie Nr 0151/41/2007 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Święciechowa

Numer dokumentu: 0151/41
Rok (4 cyfry): 2007

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/41/07
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Święciechowa

Na podstawie art.38 ust 1i 2 ,art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami/ uchwała Nr XVII/139/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 listopada 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Święciechowa.

z a r z ą d z a m
co następuje:

§ 1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Święciechowa.

Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2007r. o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie pokój nr 8.

§ 2. Powołuję komisję przetargową w składzie :

1. Pani Aldona Frąckowiak- Przewodnicząca
2. Pan Patryk Tomczak - Członek
3. Pan Zygmunt Szkudlarczyk -Członek

§ 3. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie , na tablicy ogłoszeń we wsi Świeciechowa oraz na stronie internetowej urzędu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Marian Mielcarek


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Zofia Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.