Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Święciechowa

Data publikacji: 13.11.2007
Termin składania ofert: 11.12.2007

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Święciechowa stanowiących własność gminy.

Działki znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 2MN i 3 MN i przeznaczone są na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
Jest to zgodne z Uchwałą Nr XXII/157/2005 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23.06.2005r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w obrębie wsi Święciechowa gmina Święciechowa ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z 2005r Nr 126 poz. 3423

1.Działka nr 1226/38 i 1624/3 o łącznej pow. 0,1341ha
Cena wywoławcza netto- 65,915,-zł Wadium 4,000,-zł

2.Działka nr 1226/39 o pow. 0,1521 ha
Cena wywoławcza netto- 78,415,-zł Wadium 4,000,-zł

3.Działka nr 1226/40 o pow. 0,1166 ha
Cena wywoławcza netto- 62,115,-zł Wadium 4,000,-zł

4.Działka nr 1226/41 o pow. 0,1158 ha
Cena wywoławcza netto- 61,715,-zł Wadium 4,000,-zł

5.Działka nr 1226/42 o pow. 0,1198 ha
Cena wywoławcza netto- 63,815,-zł Wadium 4,0 00,-złDziałki zapisane są w księdze wieczystej KW 24363 - w części dotyczącej powyższych nieruchomości księga nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Sprostowanie:
Zgodnie z aneksami do operatów szacunkowych określających wartość ww. działek
-działki o nr 1226/38 i 1624/3 oraz 1226/39 wyposażone są w sieci wodociągową, kanalizacyjną,

Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2007r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie pokój nr 8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 11 grudnia 2007r. na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie
72 9043 1083 3834 0036 9875 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałe wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zwiększeniu o podatek VAT w wysokości 22% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy:
-rozpoczęcie zabudowy, za które uważa się wybudowanie fundamentów winno nastąpić w
ciągu 3 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
-zakończenie zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym
winno nastąpić w ciągu następnych 7 lat.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 12, tel.0655333522.


Autor informacji: Aldona Frąckowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-11-13 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.