Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych poł. w obrębie wsi Swięciechowa i przeznaczeniu ich do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 01511/08
Wójta Gminy Święciechowa z dnia 03.01.2008r.

WYKAZ

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Święciechowa przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 4P/S/U z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową, rzemieślniczą, składy, handel hurtowy i usługi uciążliwe
Jest to zgodne z Uchwałą Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29.07.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Święciechowie dz. Nr ewid. 331/3, 1189, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 148 poz. 2794 z 2003r/

1.Działka nr 1220/6 KW 24363 o pow. 0,5000 ha
cena wywoławcza netto- 228,100,-zł

2.Działka nr 1220/7 KW 24363 o pow. 0,5000 ha
cena wywoławcza netto- 228,100,-zł

Nieruchomości objęte wykazem są wolne od obciążeń.
Do dnia 31 sierpnia 2008r. nieruchomości są przedmiotem dzierżawy.

Nieruchomości mają teren płaski, o kształcie regularnym usytuowane są przy drodze nieutwardzonej. Działki są nieuzbrojone
Terminy rozpoczęcia i zakończenia budowy
-rozpoczęcie zabudowy za które uważa się wybudowanie fundamentów winno nastąpić w ciągu 2 lat od zawarcia aktu notarialnego.
-zakończenie zabudowy , za które uważa się wybudowanie budynku w stanie zamkniętym winno nastąpić w ciągu następnych 3 lat.
Terminy płatności
Należność za zakupioną nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
UWAGA: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1pkt 1i2 przywoływanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
winny złożyć wniosek w terminie 6–ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 15.02.2008r.


Wójt Gminy
mgr inz. Marian Mielcarek
Autor informacji: Aldona Frąckowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.