Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘCIECHOWIE


                                        Ogłoszenie 
            o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w
                  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
                              64 – 115 Święciechowa
                                   ul. Strzelecka 6
Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1593 ze zmianami / Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

                                                                   referent  
                   stanowisko ds. świadczeń rodzinnych .

1. Wymagania niezbędne
a) ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika , politologia , polityka społeczna , psychologia , socjologia lub nauki o rodzinie ,
b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
c) dobry stan zdrowia ,
d) nieposzlakowana opinia .

2. Wymagania dodatkowe
a) co najmniej roczny staż pracy ,
b) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office , internet explorer ,
c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego , umiejętność analizy dokumentów oraz interpretowania przepisów prawnych ,
d) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z interesantem .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228 , poz. 2255 z póź. zm./,
b) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej / Dz.U. Nr 86 , poz. 732 z póź. zm./.


4. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny ,
b) życiorys / CV/ ,
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie ,
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata ,
e) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji / ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ,
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku .


5. Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia , pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy .


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ul. Strzelecka 6 lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy z dopiskiem „ Nabór – świadczenia rodzinne ” – w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 7 lutego 2008r.
Aplikacje , które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej     www.bip.swieciechowa.pl

 


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Barbara Peljan
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-01-24 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.