Gmina Święciechowa


STRONA WWW GMINY

DZIENNIK USTAW
MONITOR POLSKI

epuap
Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. (0-65) 533 35 10
fax (0-65) 529 95 48
NIP: 697-22-35-722
REGON: 411050712
e-mail - kliknij

Numer rachunku:
PBS Filia
w Święciechowie
58 9043 1083 2834
0036 9875 0007

OSOBY | JEDNOSTKI | DOKUMENTY | TEMATYCZNIE

szukaj | redakcja | statystyki | strony usunięte | instrukcja | strona www

Uchwała Nr XIII/93/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2008

Numer uchwały: 93
Numer sesji: XIII
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XIII / 93/ 2008
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 26 lutego 2008 roku


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2008

Na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 5, art.175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zmianami) w związku art.10 ust 2 i art.18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Święciechowa,
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Święciechowa na rok 2008 pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł dla jednostki samorządu terytorialnego - Powiatowi Leszczyńskiemu na dofinansowanie „remontu chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowościach Święciechowa i Krzycko Małe”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jan Dutka


Autor informacji: Wilczyńska Bożena
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.